Nhớt bôi trơn keltec usa koa467

Liên hệ

KELTEC Technolab cung cấp đầy đủ các chất bôi trơn máy nén dựa trên PAO, diester và polyglycol, được thiết kế để phù hợp với ứng dụng máy nén khó nhất.

call

liên hệ đặt hàng