Máy Sấy Khí Orion ARX-J/HJ

Liên hệ

MÁY SẤY KHÍ ORION ARX-HJ
– Nhiệt độ điểm sương (PDP): 3~15 °C
– Lưu lượng khí xử lý: 0.32-14.9 m3/min
MÁY SẤY KHÍ ORION ARX-J
– Nhiệt độ điểm sương (PDP): 3~15 °C
– Lưu lượng khí xử lý: 0.54-19 m3/min
call

liên hệ đặt hàng