Máy Sấy Khí Hấp Thụ Orion

Liên hệ

Áp suất tối đa: 0.39-0.98Mpa

Nhiệt độ điểm sương (PDP): -20 °C, -40 °C, -60 °C

Lưu lượng khí xử lý: 0.086-21.5 m3/min

call

liên hệ đặt hàng