Kobelion AG/XG Series (110-250kw)

Liên hệ

Loại: Trục vít có dầu

Công suất: 110-250kw

Lưu lượng: 18.6-47.3 m3/min

call

liên hệ đặt hàng